Undervisning


  
lyra - harpa - pentatonflöjt - C-flöjt
piano - cembalo - hammarklaver - synthesizer - orgel
musikhistoria - eurytmi - musikteori  
Den nya tonupplevelsen * Intervaller och människan
Eurytmi som synbar sång * Lyran * Elektricitet och musik
Den tregrenade människan * TAO * Konst - Pedagogik - Terapi
Det apollinska och det dionysiska * Impressionismen och expressionismen